Rekenmachine blauw

uitvoer:
1 2 3
4 5 6 x
7 8 9 =
( 0 ) ce
Verander kleur